ขอนแก่น

ทำเลที่สมบูรณ์แบบ ค้นหาเราได้จากแผนที่ในกูเกิ้ล พิมพ์คำว่า ‘8 VILLAS KHON KAEN’ มาเยี่ยมสำนักงานของเรา ชมบ้านตัวอย่าง และชมทำเลที่ตั้งใหม่ริมแม่น้ำชี กับโครงการ 8 วิลลาส์ ริเวอร์ไซด์

image

ข้อมูลทัวไปเกียวกับจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเปนจังหวัดทีตังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือทีเรียกว่า "ภาคอีสาน"ใช้เวลาเดินทางโดยเครืองบินจากกรุงเทพมาขอนแก่นเพียง 40 นาทีอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ทีสนามบินขอนแก่นจะเปดในเดือนกุมภาพันธ์2564สิงนีจะอัปเกรดสถานะสนามบินเปนสนามบินนานาชาติซึงคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมาถึง 5ล้านคนต่อปโดยมีเทียวบินตรงไปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งทัวประเทศไทยและเอเชียขอนแก่นเปนเมืองแห่งวัฒนธรรมและประเพณีทีมีชือมาจากศาลเจ้าทีสร้างขึนบนตอไม้ทีตายแล้วของต้นมะขาม ซึงมีตํานานเล่าขานกันว่าเติบโตขึนอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากทีมีการค้นพบพระพุทธรูปอยู่ภายในต้นไม้ทําให้คนขอนแก่นเชือว่าทุกอย่างทีตังใจไว้สามารถเปนไปได้ทีนีเมืองทีมีความหลากหลายแห่งนีต้อนรับผู้คนจาก  ทุกประเทศและทุกเส้นทางชีวิต

ขอนแก่นกลายเปนเมืองหลวงของธุรกิจในภูมิภาคนีอย่างรวดเร็วโดยผสมผสานสไตล์เก่าเข้ากับสิงใหม่วัดหลายแห่งปรากฏในสถาปตยกรรมใหม่เพือเตือนให้เรานึกถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของขอนแก่นทีเปนสถานทีท่องเทียวทีน่าไปเยียมชม มีอาหารหลากหลายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเปนญีปุน เกาหลีอิตาลียุโรป อังกฤษ อินเดียและพลาดไม่ได้เลยคือ อาหารไทยและอาหารอีสาน ในขอนแก่นมีร้านอาหารมากมายให้เลือกทานในราคาทีย่อมเยาอาหารอีสานอร่อยและมีหลายร้อยเมนูให้ลองมีร้านค้ามากมายให้เลือกซือจากตลาดริมถนนจนถึงห้างสรรพสินค้า มีสิงอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ทีดีเลิศ อีกทังยังมีสนามกอล์ฟ Singha Golf Club ทีเปนสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากล ใช้เวลาขับรถเพียง 20นาทีจาก 8 Villas Riverside8 วิลล่ามอบบ้านทีสมบูรณ์แบบ สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตทีผ่อนคลายและเงียบสงบข้อมูลทัวไปเกียวกับจังหวัดขอนแก่นR I V E R S

falabella-restaurant-khon-kaen

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ได้แก่

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ได้แก่

ฟิตเนส ที่ 8 วิลลาส์ ริเวอร์ไซด์

ฟาร์มม้าแคระและร้านอาหาร Falabella เพียง 300 เมตรจากโครงการของเรา

บิ๊กซีแห่งใหม่ เดินทางโดยรถยนต์เพียง 1 นาที

ร้านกาแฟอเมซอน (เพียง 1 นาที)

KFC (เพียง 1 นาที)

ตกปลาที่แม่น้ำชี (ในพื้นที่พักผ่อนของ 8 วิลลาส์ ริเวอร์ไซด์)

โรงเรียนสองภาษา ขอนแก่นวิเทศศึกษา (เพียง 5 นาที)

สถานีขนส่งแห่งที่ 3 และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) (เพียง 5 นาที

สวนน้ำไดโน วอเทอร์ พาร์ค (เพียง 5 นาที)

ร้าน Pizza Stories (เพียง 5 นาที)

ร้าน Bangkok Bistro (เพียง 5 นาที

แมคโคร (เพียง 8 นาที)

แมคโดนัล (เพียง 8 นาที)

พิซซา ฮัท (เพียง 8 นาที)

ร้านอาหารคิงคอง (เพียง 8 นาที)

ตลาดต้นตาล (เพียง 8 นาที)

เทสโก้ โลตัส (เพียง 9 นาที)

สนามบินนานาชาติขอนแก่น (เพียง 10 นาที)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพียง 10 นาที)

ตลาดหลังมอ (เพียง 10 นาที)

โรงพยาบาล (เพียง 10 นาที)

โรงแรมพูลแมน (เพียง 10 นาที)

ร้านอาหารอิตาเลี่ยน POMODORO (เพียง 10 นาที)

ร้านอาหาร KIN D (เพียง 10 นาที)

ตึกคอม (เพียง 10 นาที)

ธนาราค (เพียง 10 นาที)

เซ็นทรัล พลาซา (เพียง 10 นาที)

ศูรย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ (เพียง 10 นาที)

สนามกอล์ฟ (เพียง 15 นาที)/ Golf courses

ให้ 8 วิลลาส์ ริเวอร์ไซด์ ขอนแก่น

เป็นบ้านของคุณ

สอบถามเพิ่มเติม

khon-kaen-city2
khon-kaen-golf